Distributiecentrum

Logisol Pro - Melle - Troeven en visie Logisol Pro consulant in magazijn quickscan, transport quickscan, voorraad optimalisatie, distributie netwerk ontwerp, gebouw ontwerp en optimalisatie, logistieke IT, proces optimalisatie, warehousing / distributiecentrum in Melle.

Troeven

  • Nog steeds in het vak actief. We kennen de markt, de systemen, de SLA’s, de te verwachten gevolgen van strategische en tactische beslissingen.
  • Strategisch, tactisch als operationeel volledig onderlegd, met expertise in de koppeling tussen deze niveaus en communicatie binnen de onderneming op die niveaus
  • Experts in logistieke processen, vooral in distributie-omgeving en warehousing
  • Totaal onafhankelijkheid van leveranciers en/of dienstverleners.

Visie

Logistiek is als communicerende vaten.
De “vaten” zijn in dit geval de verschillende logistieke domeinen (klantenservice, voorraad, inkoop, transport, magazijn, beheer/aansturing en organisatie) binnen de eigen invloedssfeer, maar ook er buiten via samenwerking en dus de supply/demand chain benadering.

Optimaliseren van logistiek is het beste evenwicht zoeken tussen deze domeinen conform de ondernemings- en operationele doelstellingen, meestal uitgedrukt in service- en kostparameters

Aanpakken van logistieke verandertrajecten start met een begrip van de omgeving om van daaruit conform de doelstellingen een haalbaar werkingsconcept neer te leggen en dit dan verder te verfijnen richting implementatie.

En het is onze volle overtuiging dat om dit goed en efficiënt te doen expertise nodig is, eerder dan consulting methodes en data analyse alleen.
Kom eens praten over uw bedrijf.

Back to Top